Nová verze ZŘ a TPZ

Vážení kolegové a studenti,

od 1. 9. vstoupila v platnost nová verze Zkušebního řádu a Technického provedení zkoušek (dříve „Technický předpis“). 

Hlavní důvod úpravy Zkušebního řádu byly dány zpřehledněním, zjednodušením a metodickou návazností na techniky Jujutsu. Upravena byla všechna Kyu, včetně drobné úpravy podmínek pro jejich povolení. 

V Technickém provedení zkoušek bylo doplněno několik bodů týkající se Zkušebních komisařů a jejich povinností. 

Doporučujeme seznámit se se změnami, buď osobně 8. 9. 2019 od 9:00 hodin anebo kdykoliv po tomto termínu u svého učitele v dódžó. 

RG