OZNÁMENÍ

srpen 2018

Oznamujeme tímto, že od 1. 9. 2018 zavádíme licenční poplatek AJBA ve výši 30 Kč měsíčně (tedy 360 Kč ročně), splatných vždy dopředu následovně:

 • září – prosinec (splatnost do 30. 9. kalendářního roku)
 • leden – prosinec (splatnost do 30. 1. kalendářního roku)

Vždy se hradí měsíce dopředu. Např. student začne cvičit v září. Uhradí 120 Kč AJBA v České republice (za září – prosinec). Poté již hradí jednou ročně (do konce ledna uhradí 360 Kč za celý kalendářní rok).

Pokud student např. začne cvičit od února, hradí poměrnou část – tedy 330 Kč atp.

Licenční poplatek

 • se vybírá od studentů zařazených mezi Wakate a výše. Dětí (do 12 let) se poplatky netýkají!
 • se zapisuje do průkazu AJBA ČR prostřednictvím sekretáře AJBA ČR.

Poučení

 1. Pokud není licenční poplatek v daném období uhrazen, student není veden jako člen AJBA ČR a nesplňuje tak kritéria dané pro zkoušky Kyu/Dan (viz Technický předpis; Zkušební řád). Ve vlastním zájmu proto uhraďte licenční poplatek AJBA co nejdříve a zajistěte si potvrzení do průkazu! Absence potvrzení v průkazu může mít za následek navýšení ceny za akce pořádané v rámci AJBA ČR o 40%.
 2. Na akce mějte u sebe VŽDY (!!!) průkaz AJBA. Prokazujete tím svou příslušnost k asociaci a nárokujete tím slevu na akci!
 3. Licenční poplatek není přenosný na jiného studenta školy bojového umění!

VIZE

 • vybírání licenčních poplatků bude mít významný vliv na akce pořádané AJBA ČR. Cílem je zvýšení komfortu studentů, ale taktéž příprava a realizace propagačních materiálů apod.
 • pořádání specializovaných akcí pro pokročilé.

DOTAZY

 • případné dotazy zodpovíme osobně na kterékoliv akci AJBA ČR.

KAM PENÍZE POSÍLAT

 • Agatsu Ryu – hradí poplatek přímo v kanceláři, hotově (oproti dokladu).
 • Kaba Ryu – hradí poplatek svému Sensei (oproti dokladu).