PRAVIDLA AJBA

AJBA

 1. Všichni členové AJBA mají ve své práci volnost. Respektujeme jejich bojové umění a jejich styl.
 2. AJBA svým členům nevnucuje jediné bojové umění, protože zaštiťuje mistry Jujutsu, Aikido, Karatedo, Iaido a Ninjutsu. Respektujeme jejich práci a všechny podporujeme v jejich růstu v rámci Budó.
 3. Členové asociace mohou být členy dalších uznaných organizací (například Aikikai, Kodokan, JKA, WKF, Bujinkan…), avšak nesmí být členy nedůvěryhodných organizací ani sbírat certifikáty.

Oficiální listiny/dokumenty

 1. DIPLOMA OF RANK (Diplom technického stupně)
 2. RECOGNITION DIPLOMA OF RANK (Diplom uznání technického stupně)
 3. MEMBERSHIP DIPLOMA (Diplom členství)
 4. DIPLOMA OF REPRESENTATIVE (Diplom Zástupce)
 5. RECOGNITION DIPLOMA OF STYLE (Diplom uznání stylu bojového umění)
 6. OFFICIAL LETTERS (oficiální dopisy)
 • Oficiální dokumenty AJBA smí vydávat jen hlavní administrativní ředitel.
 • Všechny dokumenty musí být opatřeny oficiální pečetí a podpisem.
 • Je zakázáno používat logo AJBA bez povolení.
 • Mistři uznaní AJBA mohou vydat svůj certifikát na technický stupeň Dan, avšak tento certifikát nebude považován za platný. Platné jsou pouze certifikáty na technický stupeň Dan vydané AJBA.
 • Každý certifikát na technický stupeň Kyu vydaný mistry AJBA je přijat a uznán AJBA.
 • Mistři AJBA mohou pořádat zkoušky na mistrovské technické stupně Dan v rámci jejich škol. Po zkoušce obdrží Diplom technického stupně (poplatek 80€) nebo zašlou žádost o nové mistrovské stupně před oficiální zkouškou a následně bude vydán Oficiální diplom Dan AJBA (seznam poplatků Dan)

Rozdělení poplatku za zkoušku na mistrovský technický stupeň Dan:

 • 100% DAN FEE = 60% zkušební komisař (50% zkušební komisař + 10% zástupce AJBA v daném státě) + 40% AJBA (zahrnuje diplom + odznak + poštovné).
 • Diplom AJBA smí vydávat jen hlavní administrativní ředitel, zároveň musí obsahovat oficiální japonské hanko (pečeť).

Členství a zástupci

Členství:

 • Individuální
  1. Běžné
  2. Čestné
  3. Pro Zástupce
 • Skupinové (Dojo, organizace, federace…)

Všechny kluby a organizace z celého světa, které mají zájem s AJBA spolupracovat, musí nejdříve požádat o členství. K získání členství musí být žadatel vážným kandidátem se zásluhami a respektu hodnou prací odvedenou v rámci bojového umění.

Součástí žádosti o členství je životopis, studijní plán Budó, výukový studijní plán, kopie certifikátu a několik fotografií se studenty. Pokud bude žádost přijata, je třeba zaslat hlavnímu administračnímu řediteli členský poplatek (prostřednictvím Zástupce v dané zemi). Následně obdržíte zásilku s diplomem potvrzujícím členství v AJBA, oficiální vlajku AJBA a dvě nášivky na Gi.

Jako běžný člen AJBA můžete zažádat o pozici Zástupce ve Vaší zemi. Podmínka je, že daná země ještě Zástupce nemá.

Zástupcem v jedné zemi může být pouze jedna osoba!

Zástupce není klub ani organizace, jedná se o osobu, která je v bojovém umění na vysoké úrovni, odvádí úctyhodnou práci a také seriózně spolupracuje s AJBA.

Zástupce je vedoucí osobou pro rozvoj AJBA v daném státu.

Tato osoba musí být na všech žádostech o oficiální zkoušky AJBA v celém státu. (Příklad: Zkouška v dojo YYY >>> YYY hlavní učitel + Zástupce AJBA >>> žádost o Oficiální zkoušku na mistrovský technický stupeň Dan)

Zkušební komisař stupňů Dan musí mít vyšší než 5. Dan v bojových uměních. Pokud jste Zástupce a tuto podmínku nesplňujete, je nutné na zkoušky pozvat Oficiálního světového zkušebního komisaře AJBA (výkonný prezident, viceprezident apod.).

O pozici Zástupce lze požádat jen na oficiálních událostech AJBA!

Rozdělení poplatku za zkoušku na mistrovský technický stupeň Dan:

100% DAN FEE = 60% zkušební komisař (50% zkušební komisař + 10% zástupce AJBA v daném státě) + 40% AJBA (zahrnuje diplom + odznak + poštovné).

Diplom AJBA smí vydávat jen hlavní administrativní ředitel, zároveň musí obsahovat oficiální japonské hanko (pečeť).

Poplatek za členství činí 100€/rok (zahrnuje diplom + poštovné)

Poplatek za pozici Zástupce činí 150€/dva roky (neplatí běžné členství) – (zahrnuje diplom + poštovné + vlajku)

Vyloučení z AJBA

Člen může být vyloučen z následujících důvodů:

 • Nedodržení řádu AJBA
 • Nesvědomitá práce a sbírání certifikátů dalších organizací (falešné organizace, sběratelé certifikátů)
 • Porušení pravidel AJBA
 • Užívání loga a jména AJBA bez povolení
 • Porušení lidských práv
 • Poškození reputace asociace
 • Vyvolávání konfliktů mezi členy
 • Nerespektování komunikačního systému v rámci AJBA (člen > Zástupce > Výkonný prezident > Vážený prezident nebo hlavní Shihan)

Uznání úrovně

Všichni mistři všech stylů bojových umění musí být uznáni AJBA. Jenom členové AJBA mohou být uznaní a mít uznaný technický stupeň.

Poplatek za ověření stupně činí 80€ – (zahrnuje diplom + odznak + poštovné)

Uznání stylu

Toto je jeden z nejdůležitějších bodů. Pokud jste zakladatelem nového stylu nebo bojového umění, může být obojí uznáno AJBA, ale pouze za dodržení přesných podmínek.

Váš styl musí obsahovat propracovanou strukturu technik, etiketu, názvosloví. Především musíte mít potvrzení o vaší práci v Budó a minimálně 5.Dan v jednom z bojových umění (Jujutsu, Aikido, Karatedo, Kempo). Také musíte ovládat více než jedno bojové umění. Váš technický stupeň (5.Dan a vyšší) musí být uznán Shihanem z Japonska a ověřenou organizací.

Kladně bude vnímáno i dosažení vysokoškolského titulu (zvláště v oborech medicíny, tělovýchovy a humanitních věd).

Vaše žádost bude posouzena ShihanKai.

Poplatek za uznání stylu činí 500€.

Poplatek za zkoušku Dan a podmínky pro zkoušky na technické stupně:

Oficiální poplatek za zkoušky Dan:

1.Dan je 100€ (zkouška)

2.Dan je 120€ (zkouška)

3.Dan je 150€ (zkouška)

4.Dan je 180€ (zkouška)

5.Dan je 200€ (zkouška)

6-8.Dan je 250€ (doporučení)

9-10.Dan je 300€ (doporučení)

__________________________________

*Uznání technického stupně Dan = 80€

__________________________________

*** Časová prodleva požadovaná od udělení stávajícího stupně Dan:

1.kyu – 1.Dan ___1 rok___ minimálně 16 let (3 roky praktikování)

1.Dan – 2.Dan ___1 rok ___ minimálně 18 let (6 let praktikování)

2.Dan – 3.Dan ___2 roky ___ minimálně 20 let (9 let praktikování)

3.Dan – 4.Dan ___3 roky ___ minimálně 23 let (12 let praktikování)

4.Dan – 5.Dan ___3 roky ___ minimálně 26 let (15 let praktikování)

5.Dan – 6.Dan ___5 let___ minimálně 31 let (20 let praktikování)

6.Dan – 7.Dan ___ minimálně 38 let (25 let praktikování)

7.Dan – 8.Dan ___ minimálně 45 let (30 let praktikování)

8.Dan – 9.Dan ___ minimálně 50 let (38 let praktikování)

10.Dan ___ minimálně 60 let (více než 45 let praktikování)

Soutěže a události

AJBA neorganizuje žádné soutěže v bojových uměních!

AJBA organizuje pouze semináře Budó, konference, worshopy, festivaly a další propagační akce.

AJBA podporuje humanitární akce a charitu.

AJBA organizuje „speciálně pojmenované“ semináře v každé zemi. (Příklad: jméno pro semináře AJBA v Srbsku zní BUDOKAIGI 武道会議, v České republice je to WABUSAI 和武祭…)

Tyto semináře mohou být organizovány pouze Zástupcem. Seminář je otevřen pro všechny zájemce (nejen z řad členů AJBA). Pouze na těchto seminářích se mohou zájemci žádat o členství.

AJBA produkty

Všechny produkty si můžete objednat:

AJBA Budo průkaz = 15€ (včetně poštovného)

AJBA vlajka = 30€ (včetně poštovného)

AJBA nášivka cca2€ (včetně poštovného)

AJBA tričko = 25€ (včetně poštovného.)